Vanwege richtlijnen RIVM zijn er in 2020 geen activiteiten van de Stichting Safe. Graag ontmoeten wij u weer in 2021.

Bestuur Stichting Safe

Welkom

Perimetrie vormt een belangrijk onderdeel van de moderne oogheelkunde. Statische automatische perimetrie is hierin de standaard. Er komen echter steeds meer technieken bij. Iedereen die met deze apparatuur te maken heeft, dient zich te verdiepen in de bediening, mogelijkheden en beperkingen ervan.

Vooral de interpretatie van de resultaten blijkt in de dagelijkse praktijk nogal eens moeilijk te zijn. Desalniettemin worden hier veel klinische beslissingen op gebaseerd. Daarom organiseerde de Humphrey Perimeter Users Society (HPUS) tot voor kort regelmatig onderwijsdagen, die in een grote belangstelling genoten. Omdat er de afgelopen jaren, naast de perimetrie, ook veel beeldvormende (“imaging”) technieken beschikbaar zijn gekomen, werd het hoog tijd het onderwijsprogramma te moderniseren.

Daarom werd de Stichting Anatomy and Function of the Eye (SAFE) in het leven geroepen, de natuurlijke opvolger van HPUS. Voor diegenen die willen weten hoe de imaging technieken, al dan niet gecombineerd met perimetrie, klinisch toegepast en geïnterpreteerd moeten worden, organiseert SAFE jaarlijks studiedagen. Deze zijn er voor iedereen die in de oogheelkunde werkzaam is, van beginner tot superspecialist.

Op informele wijze geven diverse deskundigen les in verschillende onderdelen van perimetrie en beeldvormende technieken. Hierbij gaat het vooral om hun praktische toepassingen in de neuro-ophthalmologie en glaucoom.

Agenda

Zaterdag 16 november 2019

Het Oogziekenhuis Rotterdam

De Stichting Anatomy and Function of the Eye (SAFE) nodigt
u uit voor haar 26e wetenschappelijke bijeenkomst op
zaterdag 16 november 2019

Locatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Onderwerpen: Automatische perimetrie, beeldvormende oogheelkundige onderzoeksmethoden zoals de OCT
Doelgroep: TOA’s, AIOS en oogartsen
(zij die de onderzoeksresultaten moeten lezen en beoordelen als voor hen die het onderzoek verrichten)
Informatie: www.stichtingsafe.nl
Download de flyer hier

Over SAFE

In het begin van de jaren 90 werd de Humphrey Perimeter in Nederland veelvuldig gebruikt. Helaas was het vele gebruikers niet bekend wat de mogelijkheden, maar vooral ook wat de tekortkomingen van het toestel waren. Daardoor werden vele verschillende testprogramma’s gebruikt. Daarnaast werden de meetresultaten nogal eens verkeerd geïnterpreteerd.

Om die reden begon dr. H.G. Lemij, oogarts, met het geven van cursussen, enkele malen per jaar. Dit gebeurde aanvankelijk op kleine schaal, met maximaal 50 deelnemers per keer. De nadruk lag hierbij vooral op het interpreteren van de resultaten, met name bij glaucomateuze gezichtsvelden. Ook werd er gestreefd naar standaardisatie van de gebruikte tests.

Omdat de belangstelling voor deze cursussen toenam, werd naar een betere structuur gezocht. Samen met enkele andere perimetrie-geïnteresseerden, werd de Nederlandse Humphrey Perimeter Users Society (HPUS) opgericht; naar verluid de eerste in de wereld. De cursussen die door HPUS georganiseerd werden, trokken vele deelnemers, tot wel 200 per keer. De deelnemers bestonden vooral uit TOA’s, oogartsen en arts-assistenten in opleiding tot oogarts, en later ook optometristen. Allerlei aspecten van het gebruik van de Humphrey Perimeter kwamen tijdens de cursussen aan bod, niet alleen voor glaucoom, maar ook voor andere toepassingen.

Geleidelijk aan begonnen ook beeldvormende technieken hun intrede te doen in de programmering, zodat uiteindelijk de HPUS werd opgeheven, om plaats te maken voor SAFE.

Meer weten?

Voor vragen over de Stichting SAFE en haar activiteiten: Stichting SAFE Contactpersoon:

Mw. Alexandra Bieren

Telefoonnummer:
010 – 401 77 09

e-Mail: info@stichtingsafe.nl

 

Adres

p/a Het Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180
3011 BH ROTTERDAM

Social Media